call_centerAZSOFT S.A.

pixel
AZSoft S.A.
Al. Pokoju 78
31-564 Kraków


Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000123563, NIP 675-12-44-941, REGON 357230769.


Wysokość kapitału akcyjnego 7 687 600 pln (w pełni opłacony).
pixel